TWIN
İKİNƏFƏRLİK STANDART NÖMRƏ

İki tək yatalı  bir otaqlı nömrə